textour2023

Terug naar deelnemers

textour2023

Joost Ploos van Amstel Programma manager Midpoint Brabant

Joost Ploos van Amstel is programmamanager duurzame economie bij Midpoint Brabant. Midpoint Brabant is dé schakel tussen ondernemingen, onderwijs- en kennisinstellingen, overheden en maatschappelijke organisaties in de regio Midden-Brabant. Met gebundelde krachten werken we aan een slimme en duurzame regio én de brede welvaart in ons land. Met als motto: ondernemen en innoveren met de mens centraal.

De maatschappelijke transities zoals van lineaire naar circulaire ketens zijn complex, maar we moeten naar een duurzame economie. Dat vraagt om aanpassingen zoals het sluiten van ketens, het ontwerpen van producten die geen einde levensduur kennen, het inzetten van biobased materialen en consuminderen. Hiervoor zijn innovaties nodig en lukt alleen als we dat onderkennen en omarmen.

Nagenoeg iedereen is ervan doordrongen dat de maatschappelijke transities noodzakelijk zijn, maar vooral door anderen. Ik vind het leuk om met belanghebbenden in gesprek te gaan om wederzijds begrip te creëren en actief te betrekken. Zo komen we samen tot breed gedragen innovaties die écht bijdragen aan de noodzakelijke oplossingen.

Ik maak graag kennis met de belanghebbenden en ga luisteren naar de ideeën en belemmeringen die zij ervaren, zodat wij als Midpoint Brabant daar waar nodig kunnen ondersteunen. Circulariteit is topprioriteit in onze regio, we willen hierin een voortrekkersrol vervullen. Door verbindingen te leggen tussen relevante partijen kunnen we de nationale en regionale ambities verwezenlijken.

Volg deze deelnemer via
Website Linkedin